Makaleler

 • TESLİMİYET VARSA GERİSİ HİKÂYE
  7.09.2020
  0
  Yorum
  Dr. Ablayı en iyi anlatacak kelimeleri düşündüm de muhabbet baskın çıktı. Her hareketinde bu çok bariz görülüyordu. Hastalarıyla ilişkisi daha çok merhamet olarak görülebilir ama bir tık ötesinde muhabbetin ağırlığı hissediliyordu. 1925-2020 yılları arasında yaşadı ve 95 senelik ömrünü hep güzelle doldurdu.
 • DİN HİZMETLERİNDE ADAB-I MUAŞERET
  16.06.2020
  0
  Yorum
  Bu metinde din hizmeti- âdâb-ı muâşeret ilişkisinin kurum bazında ele alınması hedeflenmektedir. “Şerefü’l mekan bil mekin” ifadesinin içselleştirilmesi bir anlamda âdâb-ı muâşeretle mümkündür. Dolayısıyla bu metinde diyanet teşkilatında âdâb-ı muâşeretin serencamı ele alınacaktır. Bu zaviyeden olarak hem kurumsal işleyişte hem de hizmete dair aktivitelerde âdâb-ı muâşerete dair izler sürülecekt
 • Gündelik Hayat Değişiminin Dine Yansıması
  7.01.2020
  0
  Yorum
  Günümüzde gündelik hayat modern kentte cereyan etmekte... Konumuz açısından meseleye baktığımızda modern kentin düzenlenişinden, araçsal uygulamalar ve kullanma biçimlerine kadar bir dizi gelişmeler, dindar bireyi de etkileyip dini tavır alışlarında değişmeye neden olduğunu gösteren tablolar karşımıza çıkmaktadır.
 • OSMANLI GÜNDELİK HAYATINDA RAMAZAN
  9.05.2019
  0
  Yorum
  Buradan yola çıktığımızda Osmanlı gündelik hayatında ibadet algısı özelde de ramazanı ele almak istediğimizde ulaştığımız kavram ‘ziyaret’ olmakta diyebiliriz. Ziyaret karşılıklılık ilişkisi içinde çift taraflı işleyen bir mekanizmayı gösterir. Yani Osmanlı gündelik hayatında ibadeti, “ziyaret-misafir” bağlamında ele alınarak inşa edilen birey ve toplum hayatına ulaşırız. Dolayısıyla her ibadett
 • DEVRİMLER: KAMUSAL VE TOPLUMSAL ALANIN DİZAYNINDA 28 ŞUBAT FARKI
  1.03.2018
  0
  Yorum
  Sonuç olarak, devrimlerle siyasal alanın olduğu kadar toplumsal alanın da dizaynının yapıldığı mekanizmaları görmekteyiz. 28 Şubat’ın farkı ise dindar kadının devlet baskısı ve cezasıyla karşı kalmasıdır. Önceki yıllarda da din ve dindarlık görüntüsü toplumsal alanda hoş karşılanmamış ve ciddi mesafeler konmuştur. Ama sonraki yıllarda okumuş dindar kadınlar çoğalmış ve toplumsala alanda kurum Nevin MERİÇ
 • ÜLKEMİZDE MİLADİ YILBAŞI KUTLAMALARININ TARİHİ SÜRECİ
  25.12.2017
  0
  Yorum
  1829 yılında İngiliz elçisi Haliç’te büyük bir gemide yılbaşı balosu düzenler. Osmanlı devlet adamları da baloya davet edilir. Davet edilen serasker Hüsrev paşa ve beraberindeki devlet adamları gemiye giderler ve sabaha kadar eğlenirler. Ertesi gün kazasker Yahya paşa, Hüsrev paşaya gecenin nasıl olduğunu sorar. Hüsrev paşa, ”kafir işiydi ama katılmaya mecbur kaldık işte, çatal bıçak gibi mekruh Nevin MERİÇ
 • Geçmişten Günümüze Adabımuaşeretin Halleri
  11.09.2017
  0
  Yorum
  Toplumsal alanın âdâb-ı-muâşeret üzere inşası, insanı çevreleyen habitatın da bu değerleri merkeze alması ve her türlü araçla bunları vazetmesiyle mümkündür. Olumsuz bir davranış yaptığında yanında bulunan büyükler, hocası, komşusu, dedesi tarafından bir kelamı kibarla karşılanan çocuğun aldığı mesaj ve öğrenme biçimi hem teknik bilgi anlamında âdâb-ı muâşereti hem de estetik davranmanın nasıllığı Nevin MERİÇ
 • Hatiratlarda Kur’an Eğitimi
  10.08.2017
  0
  Yorum
  İncelediğimiz hatıratlarda yaşanılan zaman 20. yy kapsamakta, siyasal yapı açısından da Cumhuriyetin ilk çeyreğine denk gelmektedir. Bir diğer ifadeyle Kur’an-ı Kerimi öğrenme yaşı çocukluk-ergenlik arası izlekte olduğundan konumuzun siyasal zemini Cumhuriyetin ilk çeyreğidir. Mahir İz hariç diğer hatırat sahipleri 1920-1930’lu yıllarda doğmuştur. Kur’an-ı Kerim’i öğrenme yaşları da 1930-1940’lı Nevin MERİÇ
 • ALO-FETVA SORULARINDA ZEKAT
  22.06.2016
  0
  Yorum
  Fetva sorularında zekata dair rutin sorular ise zekat hesaplamalarıdır. Malları, mülkleri, arsaları, nakit veya gayrimenkuller üzerinden hesaplanması istenen zekata dair sorular, bir anlamda insan ibadet ilişkisinde ifa edebilmek için sıraya girmek diye de düşünülebilir. Yoksa bu kadar fazla soru trafiği nasıl anlaşılır. Ayrıca bu duygulanım hem soran hem de sorulan açısından çift yönlü bir mekani Nevin MERİÇ
 • ALO FETVADA RAMAZAN HATIRALARI
  9.06.2016
  0
  Yorum
  İmsak -iftar arasında sağlam kaleler arasında yolculuk ediliyor gibidir. Bu yolculuğun azığı namaz, oruç, zikir, Kur'an, mukabele, sadaka, fitre, zekattır. Fitre orucun zekatıdır derler. Ramazan Bayramında bir ay oruç tutmayı nasip ettiği için Allah u Teala'ya bir nevi şükranlarımızı sunmaktır. Nevin MERİÇ
 • FETVE SORULARINDA İRŞAT VE REHBERLİK
  28.05.2015
  0
  Yorum
  müftülük aile bürolarının diğer kurumların aileye yönelik hizmetlerini destekleyen ve besleyen bir yönü bulunmaktadır. Nevin MERİÇ
 • İnsanın Güzelle İlişkisi Toplumlar Ve Zamanlar Üstüdür
  19.12.2011
  0
  Yorum
  Arkeolojik çalışmalarda ortaya çıkan bulgular bunun en güzel kanıtıdır. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Çatalhöyük kazılarında, yer altı toplu yaşamında ev hayatı ve mekanda ‘kirli-temiz’ ayırımını gösteren bulguları, insanlığın ortak mirasındaki güzel algısının düzenlenişine dair önemli ve özel örneklerden biri olarak değerlendirebiliriz. Bir başka ifadeyle insanın güzelle ilişkis Nevin MERİÇ
 • Ahmed Nedim ve Nevhiz'in Günlüğü
  12.11.2011
  0
  Yorum
  Nevhiz’in ailede oluşturduğu duygulanımı ‘ihsâsa muktedir olama’dığını yazan Ahmet Nedim bu duyguları ancak; ‘her hali bir şiir-i güzîn olan bir bedîa-i fıtrat… bir menbâ-i ilham ve sünûhât’ diyerek şiirin imkanlarından yararlanarak açıklar Nevin MERİÇ
 • Kitabınızı sorular ve sorunlar açısından ele aldığımızda kent yaşamına
  14.08.2011
  0
  Yorum
  araştırmayı okuduktan sonra başka bir Türkiye fotoğrafı çıkıyor ortaya. siz bu açıdan bakıldığında umutlu musunuz? Nevin MERİÇ
 • MEÂL OKUMALARI ÜZERİNDEN İSİM KOYMA
  30.05.2011
  1
  Yorum
  Toplumumuzda son zamanlarda sıklıkla duymaya başladığımız, ‘Aleyna, minha, elâ’ isimleri, zamirlerin şahıs ismi olarak kullanılan örneklerinden sadece bir kaçıdır Nevin MERİÇ
 • FETVA SORULARINDA AİLENİN DAĞILMASI
  5.05.2011
  0
  Yorum
  Ailenin sonlandırılması çok zor ve önemli bir karardır. Dini anlamda da zorlaştırılmıştır. Aile bireylerinin her birini olumsuz olarak etkileyen bu durum fetva sorularında da sıklıkla yer almaktadır. Nevin MERİÇ
 • MÜFTÜLÜK DİN HİZMETLERİNDEN FETVA BİRİMİ
  5.05.2011
  0
  Yorum
  Bu tebliğ I. Din Hizmetleri Şurası için hazırlanmış ve basılmıştır. Nevin MERİÇ


Anasayfa | Ziyaretçi Yorumları | Galeri | İletişim         

  

NEVİN MERİÇ® 2011  RESMİ WEB SİTESİ |www.nevinmeric.com
Yayınlanan yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre (YASAKTIR) suçtur.